top of page
Self Raising Flour

Self Raising Flour

Flour that has baking powder already added.
Wheat flour,(Calcium Carbonate, Iron, Niacin, Thiamin) Raising agents (E450/E500/£516)
£0.14Price
100 Grams
bottom of page